Semesta

​Pernahkah kau terfikir

Tentang semesta ini?…

Tentang tempat

Yang kau sebut “Dunia”

Dunia yang kau sebut “Rumah”

Rumah tempatmu menepi

Tempatmu berteduh

Tempatmu berlindung

Bagaimana jika

Yang kau sebut “Dunia”

Itu adalah satu kehidupan

Satu kehidupan

Diantara banyak kehidupan

Kau hanya melihat dunia ini

Bagaikan dari lubang kunci

Kau hanya berusaha

Memperlebar lubangngnya

Tanpa berusaha

Membuka kuncinya

Advertisements