Ikatan

Selalu tersirat dalam fikiran

Ego siapa yang sedang

kita beri makan

Bersama walau tanpa ikatan

Terus bertarung melawan ingatan

Dalam semesta kita bersama

Kian berjalan bersama realita

Untuk mengenyahkan segala luka

Kita bagaikan

Pasir diatas batu

Yang selalu berharap

Kepada waktu

Agar tidak menghilang

Satu per satu

Advertisements