Ikatan

Selalu tersirat dalam fikiran

Ego siapa yang sedang

kita beri makan

Bersama walau tanpa ikatan

Terus bertarung melawan ingatan

Dalam semesta kita bersama

Kian berjalan bersama realita

Untuk mengenyahkan segala luka

Kita bagaikan

Pasir diatas batu

Yang selalu berharap

Kepada waktu

Agar tidak menghilang

Satu per satu

Advertisements

Semesta

​Pernahkah kau terfikir

Tentang semesta ini?…

Tentang tempat

Yang kau sebut “Dunia”

Dunia yang kau sebut “Rumah”

Rumah tempatmu menepi

Tempatmu berteduh

Tempatmu berlindung

Bagaimana jika

Yang kau sebut “Dunia”

Itu adalah satu kehidupan

Satu kehidupan

Diantara banyak kehidupan

Kau hanya melihat dunia ini

Bagaikan dari lubang kunci

Kau hanya berusaha

Memperlebar lubangngnya

Tanpa berusaha

Membuka kuncinya